P stav blødninger gratis telesex

p stav blødninger gratis telesex

Ja det du skriver er det mange som opplever når de bruker p-stav. Det er forståelig at det er plagsomt å ha mellomblødninger ofte. Den vanligste bivirkningen ved p-stav er endrede blødninger. De første tre månedene er det vanlig med uregelmessige blødninger, men det er også mange som ikke har noen blødninger. Senere vil noen ha blødninger som minner om menstruasjon. Andre kan få uregelmessige blødninger som kan komme ofte eller sjelden, men blødningsmengden er alltid mindre enn ved vanlig menstruasjon.

Det er også vanlig at blødningene forsvinner helt og noen kan gå flere år uten blødninger. P-stav beskytter like godt mot graviditet uansett om du får blødninger eller ikke. Det er heller ikke farlig for kroppen om du ikke har blødninger eller hvis du har uregelmessige blødninger. Blødningene blir normale når p-staven er fjernet.

En sjelden gang kan småblødninger komme av en annen grunn. Hvis du har hatt samleie uten kondom er det viktig å sjekke seg for seksuelt overførbare infeksjoner, særlig klamydia. Du kan snakke med helsesøster eller lege om du kan prøve å bruke en p-pille microgynon eller Oralcon en periode i tillegg til at du har p-stav. Noen opplever at det hjelper sånn at mellomblødningene blir borte. Ved overgang fra disse skal kvinnen starte med p-stav, men må i tillegg fortsette med gestagenpiller i 7 dager.

Kvinnen starter med p-stav minst 7 dager før hormonspiralen fjernes. Ved overgang fra kobberspiral anbefales det at spiralen fjernes i løpet av de 5 første dagene av menstruasjonen, og at kvinnen starter med p-stav umiddelbart etter fjerning.

Alternativt kan hun starte med p-stav 7 dager uke før kobberspiralen fjernes. Det er laget brukerinformasjon om p-stav og et eget journalvedlegg ved forskrivning av p-stav. Informasjonen tilpasses individuelt etter kvinnens forhåndskunnskaper og behov. Brukerinformasjonen gir et minimum. Det viktigste er å få frem at p-stav vil gi uforutsigbare blødninger de første månedene etter innsetting og mulighet for amenoré etter hvert.

Uregelmessige blødninger kan imidlertid være ett symptom på en seksuelt overførbar infeksjon soi , for eksempel klamydia. Kvinnen bør derfor oppfordres til å teste seg ved partnerbytte dersom hun har samleie uten kondom. Ha gjerne en demostav som en kan vise fram til kvinnen.

Det har ingen hensikt å vise fram innsetteren med nål. Helseinformasjon i journalvedlegget må fylles ut sammen med kvinnen.

En skal se etter mulige kontraindikasjoner. Dersom kvinnen har tendens til at det danner seg stygge arr kelloiddannelse , bør hun informeres om muligheten for arrdannelse på innsiden av armen. Spør også kvinnen om hun har fått lokalbedøvelse tidligere for eksempel hos tannlegen og om hun har tålt det. Dokumenter dette i journalen. Kvinnen trenger resept for å kjøpe og hente ut p-staven på apoteket. Informer gjerne kvinnen om at selve staven er liten, selv om pakken med innsetteren er ganske stor.

Staven settes inn av helsepersonell som er godt kjent med innsetting- og fjerningsprosedyre. For detaljert beskrivelse av innsettingsprosedyre, se kapittel 6. Huden, der staven skal settes inn cm ovenfor mediale epikondyl på humerus , vaskes med sprit. En liten mengde lokalbedøvelse settes med sprøyte. Staven føres inn med applikatoren.

Hun skal informeres om vanligste tegn til sårinfeksjon, og om å ta kontakt med lege om slike tegn oppstår. Helsepersonellet bør kjenne etter at staven er på plass på innsiden av overarmen etter innleggelse. Hvis ikke staven kan palperes, må andre metoder benyttes for å påvise at staven er på plass røntgen av arm. P-staven inneholder små mengder bariumsulfat, som gjør staven synlig med vanlig røntgenundersøkelse.

Det er ikke uvanlig at en kan treffe en overfladisk vene ved innsettingen av p-stav. Dette vil medføre en liten eller større blødning under huden, og det vil utvikle seg et hematom som vil forsvinne i løpet av uker. Det har en sjelden gang blitt observert hud­­atrofi. Dette er en hudforandring som ikke alltid er reversibel. Om prosedyren for innsetting er fulgt se kapittel 6.

Det er allikevel viktig at armen palperes etter innsettingen, som en forsikring om at staven faktisk er plassert under huden. Over halv­parten av graviditeter etter forsøk på innsetting av p-stav skyldes at det aldri ble satt inn stav i utgangspunktet.

En korrekt innsatt p-stav kan ikke vandre i kroppen. I enkelte tilfeller er det rapportert at p-stavens distale ende har beveget seg opp til 2 cm bort fra innstikksstedet. Dersom staven settes for dypt, kan den havne intramuskulært. En intramuskulært plassert p-stav vil fortsatt ha effekt mot graviditet, men p-staven vil være vanskeligere å gjenfinne, og vanskeligere å fjerne. Ved fjerning av en dyp p-stav er det også risiko for at det kan oppstå skade på kar og nerver, og større risiko for postoperativ sårinfeksjon og dannelse av arrvev.

Det er rapportert om enkelttilfeller der p-staven har blitt ført inn dypt ned i muskelfuren mellom biceps og triceps, dypt i den nevro­vaskulære bunten i det subcutane vevet. I enkelte tilfeller har hele staven blitt satt inn i en blodåre, og det er rapportert tilfeller der staven har vandret til brystet og lunger.

Slike komplika­sjoner har ikke blitt observert i Norge eller Norden noensinne. Selv om dette ikke er kjent fra litteraturen, har Sex og samfunn hørt om enkelttilfeller der staven sannsynligvis har blitt plassert for overfladisk, og at dette sannsynligvis har forårsaket smerte og endret hudfølelse. Det er sjelden behov for kontrolltime eller spesiell oppfølging etter innsetting. Noen kvinner har behov for å drøfte bivirkninger som hun eventuelt opplever med staven. Kvinner bør oppfordres til et nytt besøk dersom de ikke kan kjenne staven, ved hudforandringer eller ved smerter rundt staven.

En del kvinner vil oppleve mellomblødninger som en uholdbar bivirkning av p-staven. Uregelmessige blødninger de første månedene regnes som normalt, men fortsetter blødningene ut over dette, er det lite sannsynlig at plagene vil gå over ved fortsatt bruk av p-stav. Selv om uregelmessige blødninger oftest skyldes p-staven, er det likevel viktig å tenke på at en slik blødning også kan skyldes smitte av en seksuelt overførbar infeksjon soi , for eksempel klamydia.

Prøve tas på vanlig indikasjon. Om kvinnen er over 25 år og ikke har tatt cervix­cytologisk prøve, bør du ta en celleprøve, eller henvise kvinnen for dette. Dersom soi er utelukket, kan disse kvinnene prøve Microgynon eller Oralcon daglig i 3 måneder. Rasjonalet bak en slik behandling er at endometrieslimhinnen vil bygges opp under påvirkning av østrogen. Kvinnen blir dermed blødningsfri mens hun bruker Microgynon.

Etter seponering av Microgynon vil hun normalt få en bortfallsblødning der endometriet støtes ut, og deretter vil hun forhåpentligvis ha mindre sjanse for mellomblødninger. P-pillene kan tas med pauser eller brukes kontinuerlig i 3 måneder, uten pauser mellom brettene.

Det er ingen studier som har sett på eventuelle fordeler eller risikoer ved langvarig bruk av kombinasjons p-piller i tillegg til p-stav. Hvis de uregelmessige blødningene ikke går over etter 3 måneder, bør kvinnen derfor anbefales å bytte til annen prevensjon. Dersom en velger å anbefale denne metoden, må en forsikre seg om at kvinnen ikke har kontraindikasjoner mot bruk av kombinasjonspreparater se kapittel 1. Helseinformasjon i journalvedlegg for kombinasjonspreparater må fylles ut sammen med kvinnen.

Staven kan i sjeldne tilfeller få en bøy eller knekk, under huden. Prevensjonseffekten vil ikke påvirkes. Staven kan byttes ut med ny, men dette er ikke nødvendig, hvis ikke kvinnen ønsker det. P-staven er den sikreste prevensjonsmetoden på markedet, og det er uhyre sjelden at det forekommer graviditet med p-stav.

P stav blødninger gratis telesex -

Kvinnen fullfører brettet pakningeller dropper placebopillene pakningog går direkte over på p-stav. Så i fjor sommer satte jeg inn en p-stav, hovedsakelig for å få mindre mens. Du finner nyttige tips i denne artikkelen. p stav blødninger gratis telesex

P stav blødninger gratis telesex -

Kvinnen blir dermed blødningsfri mens hun bruker Microgynon. Hos noen vil det oppstå en blødning under huden ved innsetting av p-stav. Kvinnen fullfører brettet pakningeller dropper placebopillene pakningog går direkte over på p-stav. Før hadde jeg lange menstruasjoner på ca. Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Ved fjerning av en dyp p-stav er det også risiko for at det kan oppstå skade på p stav blødninger gratis telesex og nerver, og større risiko for postoperativ sårinfeksjon og dannelse av arrvev. Kvinner som har regelmessige menstruasjoner er sikker fra første dag dersom staven settes inn mellom første og femte dag asia pussy lek dating menstruasjonen. Prisen deles ut på Verdens seksuelle helsedag 4. Andre studier har sett på hvor mange som blir uønsket gravid, men en konfunderende faktor i disse studiene er at det å være grav overvektig i seg selv gir lavere fertilitet. I morgen Klinikken er åpen kl. Hvis du er fornøyd med p-staven kan du fjerne den gamle og sette inn en ny samtidig. En intramuskulært plassert p-stav vil fortsatt ha effekt mot graviditet, men p-staven vil være vanskeligere å gjenfinne, og vanskeligere å fjerne.

I starten var menstruasjonen uregelmessig, slik som den vanligvis blir når man begynner på et prevensjonsmiddel, men etter hvert fikk jeg blødninger på ca. En gang gikk jeg 2 mnd uten mensen, men når den har kommet tilbake har jeg hatt den i nesten 3 uker, og så en uke av og så en uke på. Nå har det gått to uker siden sist mens, og jeg har fått det igjen Eller vil den stabilisere seg igjen? Ja det du skriver er det mange som opplever når de bruker p-stav.

Det er forståelig at det er plagsomt å ha mellomblødninger ofte. Den vanligste bivirkningen ved p-stav er endrede blødninger. De første tre månedene er det vanlig med uregelmessige blødninger, men det er også mange som ikke har noen blødninger. Senere vil noen ha blødninger som minner om menstruasjon. Andre kan få uregelmessige blødninger som kan komme ofte eller sjelden, men blødningsmengden er alltid mindre enn ved vanlig menstruasjon. Det er også vanlig at blødningene forsvinner helt og noen kan gå flere år uten blødninger.

P-stav beskytter like godt mot graviditet uansett om du får blødninger eller ikke. Det er heller ikke farlig for kroppen om du ikke har blødninger eller hvis du har uregelmessige blødninger. Blødningene blir normale når p-staven er fjernet. En skal se etter mulige kontraindikasjoner. Dersom kvinnen har tendens til at det danner seg stygge arr kelloiddannelse , bør hun informeres om muligheten for arrdannelse på innsiden av armen.

Spør også kvinnen om hun har fått lokalbedøvelse tidligere for eksempel hos tannlegen og om hun har tålt det. Dokumenter dette i journalen. Kvinnen trenger resept for å kjøpe og hente ut p-staven på apoteket. Informer gjerne kvinnen om at selve staven er liten, selv om pakken med innsetteren er ganske stor. Staven settes inn av helsepersonell som er godt kjent med innsetting- og fjerningsprosedyre. For detaljert beskrivelse av innsettingsprosedyre, se kapittel 6. Huden, der staven skal settes inn cm ovenfor mediale epikondyl på humerus , vaskes med sprit.

En liten mengde lokalbedøvelse settes med sprøyte. Staven føres inn med applikatoren. Hun skal informeres om vanligste tegn til sårinfeksjon, og om å ta kontakt med lege om slike tegn oppstår.

Helsepersonellet bør kjenne etter at staven er på plass på innsiden av overarmen etter innleggelse. Hvis ikke staven kan palperes, må andre metoder benyttes for å påvise at staven er på plass røntgen av arm.

P-staven inneholder små mengder bariumsulfat, som gjør staven synlig med vanlig røntgenundersøkelse. Det er ikke uvanlig at en kan treffe en overfladisk vene ved innsettingen av p-stav. Dette vil medføre en liten eller større blødning under huden, og det vil utvikle seg et hematom som vil forsvinne i løpet av uker.

Det har en sjelden gang blitt observert hud­­atrofi. Dette er en hudforandring som ikke alltid er reversibel. Om prosedyren for innsetting er fulgt se kapittel 6. Det er allikevel viktig at armen palperes etter innsettingen, som en forsikring om at staven faktisk er plassert under huden. Over halv­parten av graviditeter etter forsøk på innsetting av p-stav skyldes at det aldri ble satt inn stav i utgangspunktet.

En korrekt innsatt p-stav kan ikke vandre i kroppen. I enkelte tilfeller er det rapportert at p-stavens distale ende har beveget seg opp til 2 cm bort fra innstikksstedet. Dersom staven settes for dypt, kan den havne intramuskulært. En intramuskulært plassert p-stav vil fortsatt ha effekt mot graviditet, men p-staven vil være vanskeligere å gjenfinne, og vanskeligere å fjerne. Ved fjerning av en dyp p-stav er det også risiko for at det kan oppstå skade på kar og nerver, og større risiko for postoperativ sårinfeksjon og dannelse av arrvev.

Det er rapportert om enkelttilfeller der p-staven har blitt ført inn dypt ned i muskelfuren mellom biceps og triceps, dypt i den nevro­vaskulære bunten i det subcutane vevet.

I enkelte tilfeller har hele staven blitt satt inn i en blodåre, og det er rapportert tilfeller der staven har vandret til brystet og lunger. Slike komplika­sjoner har ikke blitt observert i Norge eller Norden noensinne. Selv om dette ikke er kjent fra litteraturen, har Sex og samfunn hørt om enkelttilfeller der staven sannsynligvis har blitt plassert for overfladisk, og at dette sannsynligvis har forårsaket smerte og endret hudfølelse.

Det er sjelden behov for kontrolltime eller spesiell oppfølging etter innsetting. Noen kvinner har behov for å drøfte bivirkninger som hun eventuelt opplever med staven. Kvinner bør oppfordres til et nytt besøk dersom de ikke kan kjenne staven, ved hudforandringer eller ved smerter rundt staven. En del kvinner vil oppleve mellomblødninger som en uholdbar bivirkning av p-staven.

Uregelmessige blødninger de første månedene regnes som normalt, men fortsetter blødningene ut over dette, er det lite sannsynlig at plagene vil gå over ved fortsatt bruk av p-stav.

Selv om uregelmessige blødninger oftest skyldes p-staven, er det likevel viktig å tenke på at en slik blødning også kan skyldes smitte av en seksuelt overførbar infeksjon soi , for eksempel klamydia. Prøve tas på vanlig indikasjon. Om kvinnen er over 25 år og ikke har tatt cervix­cytologisk prøve, bør du ta en celleprøve, eller henvise kvinnen for dette.

Dersom soi er utelukket, kan disse kvinnene prøve Microgynon eller Oralcon daglig i 3 måneder. Rasjonalet bak en slik behandling er at endometrieslimhinnen vil bygges opp under påvirkning av østrogen. Kvinnen blir dermed blødningsfri mens hun bruker Microgynon. Etter seponering av Microgynon vil hun normalt få en bortfallsblødning der endometriet støtes ut, og deretter vil hun forhåpentligvis ha mindre sjanse for mellomblødninger. P-pillene kan tas med pauser eller brukes kontinuerlig i 3 måneder, uten pauser mellom brettene.

Det er ingen studier som har sett på eventuelle fordeler eller risikoer ved langvarig bruk av kombinasjons p-piller i tillegg til p-stav. Hvis de uregelmessige blødningene ikke går over etter 3 måneder, bør kvinnen derfor anbefales å bytte til annen prevensjon.

Dersom en velger å anbefale denne metoden, må en forsikre seg om at kvinnen ikke har kontraindikasjoner mot bruk av kombinasjonspreparater se kapittel 1. Helseinformasjon i journalvedlegg for kombinasjonspreparater må fylles ut sammen med kvinnen.

Staven kan i sjeldne tilfeller få en bøy eller knekk, under huden. Prevensjonseffekten vil ikke påvirkes. Staven kan byttes ut med ny, men dette er ikke nødvendig, hvis ikke kvinnen ønsker det. P-staven er den sikreste prevensjonsmetoden på markedet, og det er uhyre sjelden at det forekommer graviditet med p-stav. Over halvparten av de gravide med p-stav viste seg å være gravide før staven ble satt inn.

Om en gravid kvinne ønsker å fortsette graviditeten, er det ingenting i veien for dette. P-staven fjernes, og det er ikke vist at kortvarig bruk av p-stav tidlig i svangerskapet vil gi fosteret skader eller anomalier.

Om kvinnen ønsker abort, er det helt uproblematisk for kvinnen å beholde p-staven som prevensjon. Prosedyrer for fjerning eller bytte av stav, samt video, finner du i kapittel 6.

Om staven ikke kan palperes, er det viktig at hun instrueres i å bruke kondom eller å være avholdende inntil videre. Henvis kvinnen til røntgen av arm, i minst to plan. Om staven påvises i armen, bør den fjernes av en lege som er erfaren med vanskelig p-stavfjerning. Det er en fordel om fjerningen kan skje under ultralydveiledning.

Om staven ikke gjenfinnes ved røntgen, bør det tas en blodprøve der man undersøker om det er påvisbare nivåer av etonogestrel i blodet kontakt i så fall produsenten, MSD Norge, for instruksjoner. Hvis blodprøven ikke viser etonogestrel i blod, kan en konkludere med at staven ikke finnes i kroppen. Om blodprøven viser påvisbare nivåer av etonogestrel, bør kvinnen henvises til en MR-undersøkelse. Staven kan ha blitt satt inn annet sted enn det anbefalte eller den kan ha blitt satt dypt intravaskulært, og kan ha vandret ut av armen.

0 thoughts on “P stav blødninger gratis telesex

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *